Standpunten

Natuur en milieu

PvdA/GroenLinks is zuinig op natuur en landschap en streeft naar een milieuvriendelijk Veere, waarin ruim aandacht is voor dierenwelzijn. Aantasting van de natuur en Natura 2000-gebieden wijzen wij vanzelfsprekend af.

Wonen en leefbaarheid

Voor PvdA/GroenLinks is blijven investeren in betaalbare woningen en goede bereikbaarheid van leefbare dorpen van het grootse belang. Een evenwichtig en eerlijk woonbeleid heeft onze aandacht.  Zo ook de leefbaarheid in de kernen met  welzijns-, sport- en culturele voorzieningen, permanent wonen, bedrijvigheid, verkeer, sociale netwerken, zorg en vrijwilligerswerk.

Werk en economie

Werk is belangrijk omdat je meetelt, omdat armoede buiten de deur blijft, er sociale contacten zijn en werk mensen een gevoel van eigenwaarde geeft. PvdA/GroenLinks zet zich er daarom voor in dat in Veere zo veel mogelijk mensen werk hebben. Extra aandacht is er voor werkzoekenden, starters en jongeren. PvdA/GroenLinks wil dat ook mensen met een uitkering actief blijven.

Zorg

PvdA/GroenLinks hecht aan solidariteit en rechtvaardigheid. Aan een samenleving waarin voor ieder plaats is, waaraan iedereen bijdraagt en waar niemand wordt uitgesloten. Een samenleving waarin we ons veilig voelen en met elkaar leven, solidair en respectvol.