Nieuws

Brief aan de leden van GroenLinksVeere

U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat we als PvdA/GroenLinks

Veere, samen met het CDA op een onbegrijpelijke en onbeschofte manier

buiten spel zijn gezet bij de vorming van een nieuw college voor Veere.

Met deze brief wil ik u informeren over de gang van zaken vanaf het moment

van de prachtige verkiezingsuitslag die we op woensdag 21 maart jl. hebben

behaald.

De dag na de verkiezingen hebben twee vertegenwoordigers van alle fracties gezamenlijk gesproken met de beoogd informateur, de heer G.van der Haar. Voor onze fractie hebben Maaike Walraven en ik alle gesprekken gevoerd. We spraken af dat de informateur verkennende gesprekken zou houden met alle fracties afzonderlijk. Verder werd door SGP/CU meegedeeld dat, als wethouder-kandidaat J.Melse zich zou moeten terugtrekken als gevolg van het integriteits-onderzoek, ze dan een andere kandidaat zouden hebben. In dat gesprek hebben we de verkiezingsuitslag geduid en de voor ons belangrijke punten aangegeven. Op 10 april jl. deelde de informateur zijn conclusies: ga gesprekken aan voor een coalitie SGP/CU, PvdA/GroenLinks, DTV en CDA. De VVD was voor alle andere partijen geen optie. Tijdens het eerste formatiegesprek op 17 april jl. zegden SGP/CU en CDA het vertrouwen op in DTV. Als reden werd gegeven de manier waarop de lijsttrekker van DTV, A.Roelse, de kwestie van het raadslid A.Maljaars van de SGP/CU aan de orde had gesteld. Wij hebben aangegeven dat we dat oordeel van SGP/CU en CDA erg hard vonden. Volgens ons was de manier waarop DTV de kwestie aan de orde stelde misschien niet handig, maar de bedoeling was goed. Raadslid A.Maljaars was vanaf januari 2017 mede-directeur van een bouwbedrijf dat zaken doet met de gemeente. Dat is in de Gemeentewet duidelijk verboden. Verder dus met PvdA/GroenLinks, SGP/CU en CDA. Vijf weken goede gesprekken, zorgvuldig, in goede sfeer, constructief, over verschillen en overeenkomsten. In de week van 14 mei bereikten we als onderhandelaars een akkoord. Een evenwichtig programma, dat de drie partijen in die week met de fracties en besturen hebben besproken. Over de portefeuilleverdeling was oriënterend gesproken, nog geen afspraken gemaakt. De opmerkingen van de drie partijen werden gewisseld, over de portefeuilleverdeling en over deze opmerkingen zouden we nog een gesprek hebben. Op donderdag 17 mei jl. hadden we ons laatste gesprek. Ondertussen was (beoogd) wethouder J.Melse afgetreden omdat uit onafhankelijk onderzoek bleek dat hij in drie kwesties niet had gehandeld zoals een goed wethouder betaamt. De integriteits-regels overschreden dus. Als nieuwe kandidaatwethouder werd de fractievoorzitter A.Schot naar voren geschoven. Op 17 mei jl. spraken we af dat de integriteitsrapporten in de gemeenteraad van 31 mei besproken zullen worden en dat we zouden streven naar benoeming van het nieuwe college op 7 juni. Hadden wij eerder voor een andere route moeten kiezen? Lastig, want SGP/CU en CDA waren tot Tweede Pinksterdag elkaars natuurlijke partners. Dat werd aan het begin van de coalitie-besprekingen nog eens nadrukkelijk bevestigd. Al met al vinden wij (en het CDA) dat we bedonderd zijn door een partij die zich onbetrouwbaar en niet gewetensvol heeft getoond. En dus geen lessen heeft getrokken uit hun recente integriteitsschendingen. Twintig jaar hard werken aan goede politieke verhoudingen in Veere werd door SGP/CU in een paar uur weggegooid. Dat vinden we Veere-onwaardig en betekent een enorme deuk in het vertrouwen in de Veerse politiek. Ik maak me grote zorgen over de toekomst van Veere. Je kunt protocollen maken zo veel je wilt, integer handelen komt van binnen uit. We hadden graag door deelname aan het college bijgedragen aan de grote taken die de er voor gemeente Veere liggen: de Omgevingswet, duurzaamheid, bescherming van de kust en het landschap, het sociaal domein enz. We begrijpen dat u misschien nog vragen heeft die met deze toelichting niet zijn beantwoord.

We zijn natuurlijk graag bereid om daar in een ledenvergadering verder op in te gaan. In de tussentijd kunt u altijd contact met ons opnemen. Vriendelijke groet, namens de fractie PvdA/GroenLinks Veere, Chris Maas Maaike Walraven

Coalitie in Veere

Brief aan de leden van GroenLinksVeere

Beste Veerse leden van de PvdA en GroenLinks,

U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat we als PvdA/GroenLinks

Veere, samen met het CDA op een onbegrijpelijke en onbeschofte manier

buiten spel zijn gezet bij de vorming van een nieuw college voor Veere.

Met deze brief wil ik u informeren over de gang van zaken vanaf het moment

van de prachtige verkiezingsuitslag die we op woensdag 21 maart jl. hebben

behaald.

 

 
Lees verder

Kandidatenlijst Goenlinks Veere

GL-kandidatenlijst Veere GR 2018:

  1. Maaike Walraven-Janssen
  2. Ineke Rijken
  3. Peter Geene
  4. Leo Dalebout
  5. Peter Blom
  6. Tom Caljouw
  7. Tiny Polderman

Stop Brouwerseiland, de laatste kans!

Ondanks enorm maatschappelijk protest heeft de gemeente Schouwen-Duivenland 'ja' gezegd tegen de aanleg van villapark Brouwerseiland aan de Brouwersdam. Onbegrijpelijk, want dit villapark zal de horizon domineren. Natuur gaat verloren, een internationale surfspot is in het geding en het belemmert de publieke toegang van het gebied. Daarom stapt de Zeeuwse Milieufederatie naar de rechter, want alleen die kan de bouw nog stoppen. Jouw financiële steun is daarbij nodig. Er is een crowdfundingactie gestart en die loopt buitengewoon goed. Help je mee met de laatste loodjes?

Crowdfunding sluiting kerncentrales Tihange en Doel

In Europa staan tientallen sterk verouderde kerncentrales. Het zou goed zijn als die zo spoedig mogelijk dichtgaan. Tihange 2 en Doel 3 springen er uit wat betreft de risico's. Hier lees je er meer over. Mocht er in Tihange of Doel een kernramp plaatsvinden, dan kunnen grote delen van Nederland ernstig radioactief besmet besmet raken. De oplossing is deze centrales onmiddellijk te sluiten. WISE heeft hiervoor een plan en is gestart met crowdfunding. Lees meer

Zeeuwse Kustvisie bijna af

De Zeeuwse kust is van grote waarde. Het is een aantrekkelijk recreatiegebied, bevat mooie natuur en beschermt ons tegen water. Om de kustkwaliteiten te beschermen, versterken en ontwikkelen, is de Zeeuwse Kustvisie opgesteld. Onlangs hebben de samenwerkende partners de Kustvisie definitief gemaakt; deze wordt nu voorgelegd aan de algemene besturen. Stemmen zij daarmee in, dan volgt na de zomer de ondertekening van het convenant met daarin uitgangspunten voor uitvoering en acties.

Lees verder

Pagina's