Kamervragen Kustpact

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, stelt schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten (NRC, 12 juni 2017):

Vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Kustpact over bebouwing leidt tot scherpe conflicten’?
  2. Klopt het dat het Kustpact onrust veroorzaakt in provincies over welke projecten nu juist wél of juist niet onder het Kustpact vallen? Herkent u zich in de onrust die de betrokkenen ervaren bij bouwlocaties op het Brouwerseiland, bij Kijkduin en in Petten?
  3. Klopt het dat het voornaamste doel was van het Kustpact om de onrust weg te nemen over het grootte aantal nieuwbouwplannen aan de Nederlandse kust? Zo nee, wat was dan wel het doel?  
  4. Wat is uw reactie op de berichtgeving dat de wethouder in Den Haag een vergunning heeft afgegeven voor veertig strandhuizen in Kijkduin terwijl daarvoor al het Kustpact gepresenteerd was? Is dat niet strijdig met het doel en afspraken in het Kustpact?
  5. Wat zijn de consequenties als blijkt dat een gemeente of provincie zich niet houdt aan het Kustpact? Is de minister bereid om dan alsnog via wetgeving te zorgen dat er een rem komt op de bebouwing aan de kust? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunnen bovenstaande vragen beantwoord worden voor het geplande rondetafelgesprek over het Kustpact?
  7. Bent u bekend met het onderzoek van Gert-Jan Buth in opdracht van Natuurmonumenten over dat 8.143  bouwprojecten de Noordzeekust bedreigen*? Kan de minister bevestigen dat er 6.277 pijplijnprojecten zijn? Klopt het dat het zou neerkomen op zo’n 30.000 extra bedden langs de Nederlandse kust? Zo nee, welke cijfers of schattingen zijn dan wel beschikbaar over de pijplijnprojecten en aantal extra bedden?  
*  : https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/per...