Wonen en leefbaarheid

Veel inwoners van Veere zijn al betrokken bij veel wat er in hun kern gebeurt. Die participatie uit zich in stads- en dorpsraden, wmo-raad, jeugdraad en in het vele vrijwilligerswerk waarmee verenigingen in stand worden gehouden en mede-inwoners ‘een handje worden geholpen’. PvdA/GroenLinks wil stimuleren dat die betrokkenheid nog groter wordt. De gemeentelijke organisatie moet gericht zijn op zo’n participerende samenleving door slagvaardiger te zijn en meer ‘naar buiten gericht’. Niet alles wat we willen, zal kunnen. Maar bij het maken van keuzes staat voorop dat Veere leefbaarder, socialer en duurzamer moet worden.

PvdA/GroenLinks wil dat inwoners hun buurt rechten door middel van de methodiek right to challenge
kunnen gebruiken. Dit houdt in dat inwoners de gemeente kunnen "uitdagen" om
publiekstaken over te nemen en deze zelf uit te voeren, dat bewoners betrokken zijn bij de
ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de openbare ruimte, en dat inwoners de
mogelijkheid hebben om mee te beslissen bij de verkoop van maatschappelijk vastgoed
Burgers bundelen steeds vaker hun krachten, er ontstaan gemeenschappen die gezamenlijk zaken oppakken, bijvoorbeeld de inkoop van zonnepanelen, het gezamenlijk inkopen van zorg of het realiseren van voorzieningen voor jongeren.De dorp- en stadsraden en de Jeugdraad kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.