Zorg en Welzijn

De toegang tot zorg en welzijn moet laagdrempelig zijn. Burgers worden geholpen bij het doorlopen van de stappen om toegang te krijgen tot zorg.Bij de toegang tot voorzieningen moet de eigen regie van de aanvrager uitgangspunt zijn en de principes van Positieve Gezondheid centraal staan. Burgers hebben te maken met 1 indicatie en hoeven niet steeds hun verhaal te herhalen. Daarbij wordt op basis van afspraken met aanbieders gezorgd voor verantwoorde financiële kaders. Door vermindering van bureaucratie kan er voor hetzelfde geld meer gedaan worden. De gemeente moet haar rol zo invullen dat de positie van professionals wordt versterkt.

Een aantal inwoners van Veere heeft hulp nodig. Daarin willen we als PvdA/GroenLinks investeren en gaan we uit van een geïntegreerde aanpak. Welzijn, zorg, jeugdzorg, bijstand, WMO, schuldhulpverlening, zingeving en sociale verbinding zijn de gebieden die in samenhang bekeken moeten worden. Beleidsmakers en uitvoerders moeten in al hun afwegingen en beslissingen de effecten op gezondheid en welzijn van burgers meenemen. Deze integrale aanpak moet verder worden versterkt. Daarvoor willen we extra middelen beschikbaar stellen.

Ruim baan voor welzijn. 

  Door de inzet van vrijwilligers is er in onze gemeente een bloeiend stelsel van sociaal-culturele activiteiten op het gebied van sport, (volks-)cultuur, volksgezondheid, jongeren- en ouderenzorg en verenigingen. We moeten proberen deze ‘sociale basis’ minimaal te behouden. Stichting Welzijn Veere is een belangrijke partner in het gemeentelijk welzijnsbeleid en zal een nog grotere rol gaan spelen in preventie en de zorg voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld door sociale netwerken te stimuleren, vrijwilligers te ondersteunen, door te signaleren als het wat minder gaat met jongeren, ouderen en gezinnen en door het bieden van passende hulp en ondersteuning door de inzet van vrijwilligers. PvdA/GroenLinks ondersteunt initiatieven op dit terrein.