surfers op zee

eindejaarsbrief van voorzitter

De voorzitter van GroenLinks Walcheren stuurde de leden een eindejaarsbrief met daarin de wensen en ambities voor 2021.

Beste leden van GroenLinks Walcheren,

2020 is ten einde, een zeer bijzonder jaar mogen we wel zeggen. Ineens werden de kleine dingen in het leven belangrijk, speelde bezit an sich niet de hoofdrol en werd alles wat we vanzelfsprekend vonden minder evident.

We zien ook dat de coronapandemie ons heeft afgeleid van de aandacht voor duurzaamheid, terwijl die intrinsiek met elkaar verband houden. Een bijeffect van verminderde bewegingsvrijheid leidt tot een duurzamere samenleving. Als we ons dat realiseren zullen we ons in de toekomst er hard voor moeten maken dat dit beklijft.

Voor de meesten van ons ligt begrijpelijkerwijs nu de eerste zorg bij een goede gezondheid en op een veilige manier terugwinnen van onze vrijheid.

Dat geldt ook voor onze beweging en afdeling. Ons bestuur is de actualiteit digitaal blijven volgen, maar van contactactiviteiten voor leden en sympathisanten is het niet gekomen. De staten-, al onze raadsleden en onze vertegenwoordigingen in de colleges van Vlissingen en Veere hebben op aangepaste wijze ons gedachtengoed vertegenwoordigd. Wij danken hen voor hun grote inzet.

Na ampel beraad hebben we uiteindelijk op 9 december jl. met zo’n 15 deelnemers de eerder uitgestelde ALV digitaal ten uitvoer gebracht.

Op deze ALV heeft het bestuur laten zien dat we er financieel goed voorstaan en dat het voornemens is in 2021 een deel daarvan in te zetten voor GroenLinks activiteiten waarbij sympathisanten van harte worden uitgenodigd. Door de aanwezige leden zijn hiervoor mooie concrete suggesties gedaan. Dit alles om onze zichtbaarheid te vergroten en om te proberen nog meer belangstellenden aan ons te binden, zodat we onze visie o.a. op het gebied van duurzaamheid, eerlijker delen en betere zorg, versterkt kunnen uitdragen. Natuurlijk zullen we ook nu onze bewegingsvrijheid in het licht van vaccinatie en ontwikkelingen rondom het Covid-19-virus moeten afwachten.

Verder heeft de ALV het voorstel om het ‘Groene Lintje’ voor Walcheren nieuw leven in te blazen omarmd. Het bestuur heeft hierover een notitie met doel en opzet voorgelegd, die door de aanwezigen unaniem werd ondersteund. We zullen in 2021 het eerste Groene Lintje aansluitend aan de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 uitreiken aan een persoon, organisatie of bedrijf dat met mooie groene initiatieven aansluit bij onze doelstellingen.

We nodigen leden uit om met voordrachten te komen. Suggesties mogen naar de secretaris van ons bestuur, Theo Prins, sec-glw@zeelandnet.nl .

Rest mij namens het bestuur van GroenLinks Walcheren om ieder een gezond en duurzaam 2021 te wensen waarbij we elkaar hopelijk binnen afzienbare tijd weer fysiek kunnen treffen om gezamenlijk te werken aan onze idealen.

Rony Grooten

Voorzitter GroenLinks Walcheren