Brief aan de leden van GroenLinksVeere

Beste Veerse leden van de PvdA en GroenLinks,

U zult ongetwijfeld uit de media hebben vernomen dat we als PvdA/GroenLinks

Veere, samen met het CDA op een onbegrijpelijke en onbeschofte manier

buiten spel zijn gezet bij de vorming van een nieuw college voor Veere.

Met deze brief wil ik u informeren over de gang van zaken vanaf het moment

van de prachtige verkiezingsuitslag die we op woensdag 21 maart jl. hebben

behaald.

 

 

De dag na de verkiezingen hebben twee vertegenwoordigers van alle fracties

gezamenlijk gesproken met de beoogd informateur, de heer G.van der Haar.

Voor onze fractie hebben Maaike Walraven en ik alle gesprekken gevoerd. We

spraken af dat de informateur verkennende gesprekken zou houden met alle

fracties afzonderlijk.

Verder werd door SGP/CU meegedeeld dat, als wethouder-kandidaat J.Melse

zich zou moeten terugtrekken als gevolg van het integriteits-onderzoek, ze dan

een andere kandidaat zouden hebben.

In dat gesprek hebben we de verkiezingsuitslag geduid en de voor ons

belangrijke punten aangegeven.

Op 10 april jl. deelde de informateur zijn conclusies: ga gesprekken aan voor

een coalitie SGP/CU, PvdA/GroenLinks, DTV en CDA. De VVD was voor alle

andere partijen geen optie.

Tijdens het eerste formatiegesprek op 17 april jl. zegden SGP/CU en CDA het

vertrouwen op in DTV. Als reden werd gegeven de manier waarop de

lijsttrekker van DTV, A.Roelse, de kwestie van het raadslid A.Maljaars van de

SGP/CU aan de orde had gesteld. Wij hebben aangegeven dat we dat oordeel

van SGP/CU en CDA erg hard vonden. Volgens ons was de manier waarop DTV

de kwestie aan de orde stelde misschien niet handig, maar de bedoeling was

goed. Raadslid A.Maljaars was vanaf januari 2017 mede-directeur van een

bouwbedrijf dat zaken doet met de gemeente. Dat is in de Gemeentewet

duidelijk verboden.

 

Verder dus met PvdA/GroenLinks, SGP/CU en CDA. Vijf weken goede

gesprekken, zorgvuldig, in goede sfeer, constructief, over verschillen en

overeenkomsten.

In de week van 14 mei bereikten we als onderhandelaars een akkoord. Een

evenwichtig programma, dat de drie partijen in die week met de fracties en

besturen hebben besproken. Over de portefeuilleverdeling was oriënterend

gesproken, nog geen afspraken gemaakt. De opmerkingen van de drie partijen

werden gewisseld, over de portefeuilleverdeling en over deze opmerkingen

zouden we nog een gesprek hebben.

Op donderdag 17 mei jl. hadden we ons laatste gesprek. Ondertussen was

(beoogd) wethouder J.Melse afgetreden omdat uit onafhankelijk onderzoek

bleek dat hij in drie kwesties niet had gehandeld zoals een goed wethouder

betaamt. De integriteits-regels overschreden dus. Als nieuwe kandidaatwethouder

werd de fractievoorzitter A.Schot naar voren geschoven.

Op 17 mei jl. spraken we af dat de integriteitsrapporten in de gemeenteraad

van 31 mei besproken zullen worden en dat we zouden streven naar

benoeming van het nieuwe college op 7 juni.

 

Hadden wij eerder voor een andere route moeten kiezen? Lastig, want SGP/CU

en CDA waren tot Tweede Pinksterdag elkaars natuurlijke partners. Dat werd

aan het begin van de coalitie-besprekingen nog eens nadrukkelijk bevestigd.

Al met al vinden wij (en het CDA) dat we bedonderd zijn door een partij die

zich onbetrouwbaar en niet gewetensvol heeft getoond. En dus geen lessen

heeft getrokken uit hun recente integriteitsschendingen.

 

Twintig jaar hard werken aan goede politieke verhoudingen in Veere werd door

SGP/CU in een paar uur weggegooid. Dat vinden we Veere-onwaardig en

betekent een enorme deuk in het vertrouwen in de Veerse politiek.

Ik maak me grote zorgen over de toekomst van Veere. Je kunt protocollen

maken zo veel je wilt, integer handelen komt van binnen uit.

We hadden graag door deelname aan het college bijgedragen aan de grote

taken die de er voor gemeente Veere liggen: de Omgevingswet, duurzaamheid,

bescherming van de kust en het landschap, het sociaal domein enz.

 

We begrijpen dat u misschien nog vragen heeft die met deze toelichting niet

zijn beantwoord. We zijn natuurlijk graag bereid om daar in een

ledenvergadering verder op in te gaan. In de tussentijd kunt u altijd contact

met ons opnemen.

 

Vriendelijke groet,

namens de fractie PvdA/GroenLinks Veere,

Maaike Walraven

en Chris Maas