Peter Geene

Steunfractie-lid en Commissielid MO

De natuur is mijn grootste inspiratiebron.

Sinds najaar 2009 ben ik actief bij GroenLinks en fractievolger; in maart 2011 ben ik Peter Louwerse opgevolgd als raadslid. Als geboren Vlissinger en opgegroeid in Middelburg kwam ik in 1995 terug naar Zeeland, Oostkapelle na studies en omzwervingen in het land. Jammer genoeg leverde PvdA-GroenLinks met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 een zetel in en ben ik sindsdien geen raadslid meer. Ik blijf actief als steunfractielid.

In de 20 jaar dat ik werkzaam was in de verslavingszorg (Amsterdam/Regenboog, Rotterdam/Pauluskerk, Zutphen/gemeente) heb ik geleerd om te gaan met een uitdagende doelgroep en uitdagende ambtelijke procedures.
Grootste knelpunt hierbij was jarenlang de zorg voor kinderen van verslaafden, zodat ik in 1995 bij de GGD Zeeland een voorlichtingsproject over kindermishandeling mocht gaan coördineren voor werkers in de Zeeuwse zorginstellingen. Van daaruit ben ik in 1998 me gaan richten op het gebied van arbeid en duurzaamheid als consulent vanuit de gezamenlijke Zeeuwse kerken (DISK arbeidspastoraat). Tijdens grote reorganisaties van 2004 en 2007 bij het Landelijke Dienstencentrum van de Protestantse Kerk kwam ik in de gelegenheid voor het landelijk adviseurschap voor de buitenlandprojecten van ontwikkelingssamenwerking (Kerkinactie). Sinds 2011 richt ik me volledig op de politiek.

Motivatie
De natuur is mijn grootste inspiratiebron. Mijn hobby is het fotograferen van libellen. In 1995 richtte ik de Zeeuwse Werkgroep Libellen op, die een jaar later fuseerde met de Vlinderwerkgroep. Hiervan was ik van 2003 tot 2012 voorzitter. In 1996 kwam onder mijn eindredactie het boek 'Libellen in Zeeland' in de serie Fauna Zeelandica van het Zeeuwse Landschap. Van 2010 tot 2012 was ik tevens voorzitter van het Natuur- en Milieu Educatiecentrum MicMec Walcheren, dat inmiddels is opgeheven (er wordt gewerkt aan nieuwe vorm van Milieueducatie). Ik ben actief bij de Zeeuwse Raad van Kerken, werkgroep 'Sociaal-ethisch beraad', waarin maatschappelijke vraagstukken worden behandeld via symposia en leeskringen

Adres: Halve Maanstraat 57, 4356 BN  Oostkapelle | 06 - 22 87 16 66