Maaike Walraven

raadslid

Een uitdaging voor onze partij is het duurzaam maken van onze leefomgeving

Als kandidaat voor PvdA/GroenLinks wil ik me graag inzetten voor behoud van het landschap, de zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in de gemeente. Een uitdaging voor onze partij is het duurzaam maken van onze leefomgeving. In ons verkiezingsprogramma vindt u een overzicht van de keuzes, waar ik graag aan meewerk in de komende raadsperiode.

Mijn naam is Maaike Walraven; ik ben gehuwd met Aart. Wij wonen in Zoutelande en zijn trotse (groot)ouders van vier (volwassen) kinderen en drie kleinkinderen. Ik ben werkzaam als coördinerend verpleegkundige in het Gasthuis. Mijn hobby’s zijn fietsen, lezen en wandelen, ’t liefst langs duin en zee, en tuinieren. Daarnaast ben ik penningmeester van de regionale waterschapspartij WaterNatuurlijk, vertegenwoordigd in het Waterschap Scheldestromen in Zeeland.

Politiek ben ik al heel lang actief. In de jaren '70 ben ik lid geworden van de PPR en actief lid in mijn voormalige gemeente Ubbergen. Van 1994 tot 1998 was ik daar gemeenteraadslid. Na onze verhuizing naar Zoutelande ben ik al spoedig steunfractielid geworden van GroenLinks Veere en als toenmalig voorzitter van de afdeling GroenLinks Veere heb ik actief meegewerkt aan de huidige samenwerking met de PvdA. Vanwege mijn betrokkenheid ben ik, namens de fractie PvdA/GroenLinks, commissielid in de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling.

Contact: Swaalingestraat 85, 4374 BW Zoutelande | (0118)  56 25 06